Apostolstwo Dobrej Śmierci
odkupiciela.pl
Zapraszamy na spotkania w 2 piątek o godz. 17.30 różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej o 18.00 Msza św.