Liturgiczna Służba Ołtarza
odkupiciela.pl

Zapraszamy na spotkania w soboty o godz. 8.30 w salce katechetycznej.