Oaza młodzieży
odkupiciela.pl

Zapraszamy na spotkania w piątki o godz. 18.00 Eucharystia potem spotkanie w salce katechetycznej.