Parafialny zespół Caritas
odkupiciela.pl

Spotkania Parafialnego Zespołu Caritas odbywają się w zależności od potrzeb.