Duszpasterze w parafii
odkupiciela.pl

Administrator

Ks. Paweł Nowak

Urodził się 19 kwietnia 1976 w Bielsku-Białej.
Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku z rąk bpa Tadeusza Rakoczego.
W parafii od 2023 roku.


Rezydent

Ks. dr Krzysztof Kurnik

Święcenia kapłańskie przyjął w 2006 roku z rąk bpa Tadeusza Rakoczego.
Dyrektor Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Bielsku-Białej.
W parafii od 2023 roku.


Księża pochodzący z parafii:

Ks. Jakub Michalik

Modlitwa za kapłanów

O Jezu, Wieczny Kapłanie, który zapaliłeś w świecie płomień nigdy nie gasnący! Dozwól uczestniczyć w niepokojach Twego Boskiego Serca tym, którzy zostali wybrani na pasterzy. Tym duszom szlachetnym,którym udzieliłeś pełni kapłaństwa, daj łaskę przynoszenia Ci zaszczytu w Twym świętym Kościele. Obok nich zaś pomnażaj nieustannie liczbę nowych i żarliwych apostołów Twego Królestwa, dla zbawienia wszystkich narodów. O Panie, spraw, aby w pokoju i pracy w niezamąconym ładzie, ludy i narody żyły w pomyślności, z Twym nie mającym granic błogosławieństwem, i aby Kościół Twój stale rozszerzał pomyślnie swoją zbawienną misję. Ocal, Panie, lud Twój i błogosław dziedzictwu Twojemu: rządź nim i prowadź go po wieczne czasy.