Pisali o nas
odkupiciela.pl
W organizowanym przez Wojewodę Śląskiego oraz Katowicki Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich konkursie na najlepszą realizację architektoniczną w województwie śląskim w 1998 roku wśród trzydziestu wytypowanych obiektów pierwsze miejsce zajął wznoszony w ciągu ostatnich kilku lat w Czechowicach-Dziedzicach kościół pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela, zbudowany według projektu architekta Stanisława Niemczyka i jego współpracowników: Anny Niemczyk-Wojteckiej i Roberta Wojteckiego.

Jurorzy - architekci z Częstochowy, Bielska-Białej, Katowic i Warszawy - uznali też, że na wyróżnienie zasługuje również wykonane wspólnym staraniem parafii oraz czechowickich władz samorządowych nowe otoczenie świątyni: dostosowany stylistycznie fragment ulicy wraz z chodnikami i oświetleniem. Stąd też do Czechowic także powędrował laur za najlepsze zagospodarowanie przestrzeni publicznej, przyznany przez Marszałka Województwa Śląskiego i Stowarzyszenie Architektów Polskich.
"To wielka radość dla całej naszej parafii - przyznaje ks. kanonik Andrzej Raszka, proboszcz czechowickiej parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela. - Stanowi ona uhonorowanie pracy architektów, a jednocześnie jest też pewną formą ukoronowania wielkiego wysiłku i mobilizacji wszystkich parafian, którzy niezwykle ofiarnie włączyli się w dzieło budowania. Dzięki temu zaangażowaniu i ofiarności udało się całość zrealizować w ciągu trzech lat, pokrywając też inne poważne wydatki, jak np. zakup organów".
Tak szybkie i szczęśliwe zakończenie budowy ks. kan. Raszka, parafianie i wszyscy zaangażowani w dzieło wznoszenia nowej świątyni zgodnie oddają wstawiennictwu Matki Bożej, od początku istnienia parafii otaczanej tu wielką miłością. Pierwszy wizerunek - Matki Boskiej Częstochowskiej - namalował dla parafii malarz Julian Wójcik. W pierwszych dniach budowania w parafii pojawiła się kopia figury Matki Boskiej Fatimskiej, której pielgrzymujący pierwowzór czechowiczanie gościli w tym samym czasie. Od początku Fatimskiej Pani wierni polecali swe trudy. Jej też figura pojawiła się jako pierwszy stały element we wnętrzu nowej świątyni.
"To Matka czuwała nad tym, by wszyscy przychodzący tutaj czuli się ciepło i bezpiecznie, jak w domu. Przywieziona nieco później figura Maryi z Lourdes stanęła w specjalnej grocie w pobliżu kościoła" - dodaje ks. kan. Raszka.