Wiadomości
odkupiciela.pl

Wielki Czwartek – dzień Eucharystii i kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do 24.00.

Wielki Piątek – dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. Ceremonie Wielkiego Piątku o godz. 18.00. Po ceremoniach przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu i adoracja do godz. 24.00.

Wielka Sobota – Msza św. Wigilii Paschalnej o godz. 18.00.